English | Français | Español | Português | 中文版
中泥的产品
水泥
钢材
速成板房
辅助设备
工厂 > 水泥 > 包装

包装规格 1: 50KG小袋装入2MT吨袋

     

 

包装规格 2: 直接装入吨袋

     

 

包装规格 3: 托盘装水泥

     
 

包装规格 4: 散装船水泥

   

水泥品牌
环保

地址: 杭州市丰潭路380号 城西银泰城D座16楼310011
电话: +86-571-87997303 传真:+86-571-87995117
版权所有©中泥建材 All rights reserved